War president-elect

Det ser ut och bli en stormig transitionsperiod. En rad problem hopar upp sig på den globala scenen förutom finanskrisen och det första amerikanska presidentbytet under krigstid på 4 decennier.

Ryssland-USA

Medvedev talade dagen efter Obamas seger om att mobilesera stridspetsar för att kontra de planerade och omstridda amerikanska missiljöldarna i Polen och Tjeckien. Detta har tolkats som en medveten provokation för att testa Obama.

medvedev

Medvedev varvar tal om kostruktiva bilaterala samtal med kalla krigsretorik. Kommer Obama välja diplomati och kompromiss, eller containment som föredragits av Bush II och delar av Östeuropa? Obama tog ingen tydlig ställning till missilskjöldarna under valrörelsen.

Pakistan

Samarbetet mellan USA och Pakistan visar att bilateralt samarbete i “terroristfrågan” utan att behandla andra problem såsom rättigheter och utveckling är dömt att misslyckat. Obamas hanterande av relationerna med Pakistan kommer att bli en mätare på hans förmåga. Hans hökagtiga uttalanden om eventuella osanktionerade militärinsatser innanför Pakistans gräns under 1a debatten med McCain fick mycket kritik.


Afghanistan

Fortsatt oroligt i Afghanistan. Afghanistan kommer att bli en av Obamas högsta priotiteter. Bushs strategi (med bl.a. Sverige som tross) att föra krig utan tillräcklig fokus på “hearts and minds operations” (dvs bistånd, statsbyggnad etc.) har misslyckats fundamentalt.

Kirkuk

Våldet mellan kurder och sunnimuslimer ökar i oljerika Kirkuk, något som förhalar en lösning på hur oljan ska fördelas. och som hotar att förvärra den relativa stabiliteten i lrak. Obama står inför många kniviga frågor här. Hur ska folket bäst dra nytta av oljan? Demokratisk kontroll (genom FN och staten) eller fortsatt huggsexa mellan Bush-trogna företag?

Iran

Ahmadinejad skickade ett gratulationsbrev till Obama efter valet men höll dagen efter ett svavelosande tal om USA:s nedrighet.

Vi undvek förhoppningsvis en amerikansk invasion i och med Obamas seger. De flesta nyktra bedömarna inser att diplomati och “confidence measures” i allmänhet och med Iran i synnerhet är att föredra framför isolering eller krig. Både USA och Iran måste tänka på reaktionära krafter på hemmaplan men de bör, tillsamans med bl.a. EU och Ryssland, föra dialog. Fortsatt cowboy-politik kan bara leda till att Iran blir en mer konservativt och eventuellt till tätare energi-, och militärsamarbete mellan Ryssland-Kina-Pakistan-Iran etc. och ökad polarisering mellan “väst” och “öst”.

Nordkorea

Nordkorea begränsar kärnvapeninspektiörernas rörelsefrihet medans Kina sägs mobilisera längs gränsen.

Gaza

Vapenvilan i Gaza i fara. Men har USA någon trovärdighet som förhandlare? Andra kanske kommer att kunna spela en mer positiv roll i Palestina-Israelfrågan.

Storasjöområdet i Afrika

Det upptrappade våldet i Östra Kongo ses som ett problem för EU, FN eller Afrikanska Unionen att lösa. En av de största humanitära katastroferna i vår samtid. Säkerhetsrådet måste ta ställning. Hur länge kan världen se på?

Relaterat
DN Vilket blir Obamas krig?

“Det finns utrymme för både glansfulla framgångar och farliga misslyckanden… Krig har under lång tid präglat USA:s ledare. Sedan andra världskriget har det varit regel och inte undantag att USA:s president lett nationen i krig… Men toleransnivån är låg för krig som har oklara mål, drar ut på tiden och kräver ett större antal dödsoffer.”

DN/NYT The hawk and the dove. Who is who?

“…Obama has emphasized the idea of soft power Americas ability to lead by moral example and nonmilitary actions and his challenge if elected, his advisers acknowledge, is to convince the world that an untested young senator also has a steely edge.”

The Washington Realist

Obama to inherit international mess

The weight of the world awaits

Intressant?

Advertisements