Fiskebestånden längs våra kuster är hotade. Torsken är snart slut i Östersjön och det finns mindre torsk i västerhavet än på länge. Hela den ekologiska balansen rubbas. Vad gör staten?

Befriar fiskeflottan från energi-, koldioxid- och svavelskatter vilket gynnar storskaligt fiske (och inte gynnar miljön). Av totalt 1.267 aktiva fiskefartyg får de 92 största ungefär hälften av skatteavdragen vilket är 100 miljoner kronor. Regeringens politik fiskeområdet är värdelös och förkastlig. En viktig förklaring till misslyckandet är enligt Eva Lindström på Riksrevisionsverket att regeringen använder två högst motstridiga styrmedel: å ena sidan erbjuds skrotningsbidrag och å andra sidan stöd och skattebefrielser.

Skrotningsstöd ges för att minska fiskeflottan. Men detta måste naturligtvis vara större än stöd och skattebefrielser för att det ska vara lönsamt för fiskaren. Men istället för den enkla och logiska lösningen att skrota subventioner eller åtminstone rikta dem mot småskaligt, socialt och miljömässigt hållbart fiske (med ökad tranparens, översikt accountability och ja ja..) föreslår Jorbruksministern ökade skrotningsbidrag.

Ett stort problem är EU:S Gemensamma Jordbruks-, och fiskeripolitik (CAP), med subventioner och satsningar på stordrift. Sverige kan inte agera ensamt (vilket dock inte är någon ursäkt för Sveriges idiotiska politk). EU säger sig vilja leda transitionen mot en low carbon economy. En radikal transformation av CAP måste vara en del av lösningen. 50% av EU:S budget går till CAP. Varför inte styra om denna mot småskaligt och energisnålt fiske och jorbruk samt stöd till landsbygdsutveckling i utvecklingsländerna? Detta stimulanspaket skulle minska miljöförstöringen, öka arbetstillfällen och människors hälsa.

DN
SVD

Naturskyddsföreningen

FAO

Andra bloggar:

The evolving ape

Svensson

Intressant


Edit: Vill gärna få in minst ett citat i varje post. Passar inte riktigt men ändå.


“Sell a man a fish, he eats for a day, teach a man how to fish, you ruin a wonderful business opportunity.” (Karl Marx)

Edit: FAO (SOFIA 2006)

Tillståndet för det globala beståndet av marina fiskarter:
52 % av alla bestånd är maximalt fiskade, vilket innebär att de tangerar eller är nära högsta möjliga hållbara produktionsnivå.
20 % är måttligt fiskade
17 % är överfiskade
7 % är utfiskade
3 % är lite fiskade
1 % återhämtar sig från utfiskning

Advertisements