USA:S och Storbrittaniens agerande, inte bara som världspolis utan som världsmedborgargarde, var ett “grovt brott mot internationell lag” sa Lord Bingham, en av Storbrittaniens mest ansedda domare, vid ett tal på British Institute of International and Comparative Law. Han refererade blandannat till USA:s och Storbrittaniens enhälliga “beslut” att Irak brutit att FN resolutionen om IAEAs inspektioner, och de båda ländernas agerande under ockupationen.

“It was not plain that Iraq had failed to comply in a manner justifying resort to force and there were no strong factual grounds or hard evidence to show that it had.”

“Hans Blix and his team of weapons inspectors had found no weapons of mass destruction, were making progress and expected to complete their task in a matter of months.”

Bingham menar brittisk lag säger tydligt att brittiska ministrar måste lyda både brittisk och internationell lag. Detta ger understöd åt de som vill inreda en utredning av Storbrittaniens inblandning i kriget. Hans kritik är också ett viktigt bidrag till den internationella debatten om “preventiva” och “preemptiva” militära interventioner och den internationella ordningens grundvalar.

“The moment a state treated the rules of international law as binding on others but not on itself, the compact on which the law rested was broken”

Bingham är dock positiv. Han menar att även om de ansvariga troligtvis inte kommer att bli ställda inför den internationella domstolen i Haag så kanske, tack vare den massiva allmäna kritiken, stater aktar sig för att göra om samma misstag igen. Han avslutade sitt tal om nödvändigheten av internationell rätt i en tid av skrämmande utmaningar.

“If the daunting challenges now facing the world are to be overcome, it must be through the medium of rules, internationally agreed, internationally implemented and, if necessary, internationally enforced. That is what the rule of law requires in the international order.”

tl;dr Brittisk toppdomare konstaterar det som redan andra konstaterat. Hans status och goda anseende ger dock ytterligare tyngd åt det hela.

Intressant?

Advertisements