USA och världen


Hillary Clinton befinner sig enligt NBC på Obamas “short list” för kandidater till utrikesminister. Vad kan vi förvänta oss om Obama gör som Abraham Lincoln och tillsätter sin ärkerival till utrikesminister?

En längre analys kommer senare.

  • Hillary är för missilsköldarna i Polen och Tjeckien och för ökade investeringar i “Stjärnornas Krigs-teknologi”.
  • Bill Clinton sa under valrörelsen att Obamas syn på Iran är naiv. Hillary Clinton sa att hon var beredd att “utplåna” Iran om landet använde kärnvapen mot Israel. Något som ledde till protester i FN. (AP)
  • Hon är aktivt pro-israleisk.
  • Hon talar flytande engelska. (Dock inget annat språk.)
  • Hon är emot att lyfta sanktionerna mot Kuba.
  • Hon har sagt att hon anser att USA bör vara ledande i frågor rörande sjukvård, utbildning, kvinnors mänskliga rättigheter runtomkring i världen. Hon är liksom Obama mån om att återuprätta amerikansk legitimitet på den globala arenan. Men hon anses varaågot mer hökaktig än sin blivande boss.
  • Hon är för en nedtrappning i Irak, positiv till ökat FN-engagemang i området och till att det Irakiska folket ska få större nytta av oljeintäkterna. (I linje med Barrack funderar hon alltså på hur USA på ett legitimt sätt ska kunna extrahera “sin” olja som på något sätt hamnat hamnat under “deras” sand.)
  • Hon kan komma att bli en maktfaktor som Barrack får svårt att helt kontrollera.

GP Notis

DN1

DN2

DN3

SVD Blogg

SVD Notis

EIN

Intressant?

Updatering:

Guardian 18 Nov 2008, “Clinton to accept job offer”

DN 22 Nov 2008. Det skvallras fortfarande friskt i Washington

Clinton blir utrikesminister och Gates stannar som försvarsminister.

Advertisements

War president-elect

Det ser ut och bli en stormig transitionsperiod. En rad problem hopar upp sig på den globala scenen förutom finanskrisen och det första amerikanska presidentbytet under krigstid på 4 decennier.

Ryssland-USA

Medvedev talade dagen efter Obamas seger om att mobilesera stridspetsar för att kontra de planerade och omstridda amerikanska missiljöldarna i Polen och Tjeckien. Detta har tolkats som en medveten provokation för att testa Obama.

medvedev

Medvedev varvar tal om kostruktiva bilaterala samtal med kalla krigsretorik. Kommer Obama välja diplomati och kompromiss, eller containment som föredragits av Bush II och delar av Östeuropa? Obama tog ingen tydlig ställning till missilskjöldarna under valrörelsen.

Pakistan

Samarbetet mellan USA och Pakistan visar att bilateralt samarbete i “terroristfrågan” utan att behandla andra problem såsom rättigheter och utveckling är dömt att misslyckat. Obamas hanterande av relationerna med Pakistan kommer att bli en mätare på hans förmåga. Hans hökagtiga uttalanden om eventuella osanktionerade militärinsatser innanför Pakistans gräns under 1a debatten med McCain fick mycket kritik.


Afghanistan

Fortsatt oroligt i Afghanistan. Afghanistan kommer att bli en av Obamas högsta priotiteter. Bushs strategi (med bl.a. Sverige som tross) att föra krig utan tillräcklig fokus på “hearts and minds operations” (dvs bistånd, statsbyggnad etc.) har misslyckats fundamentalt.

Kirkuk

Våldet mellan kurder och sunnimuslimer ökar i oljerika Kirkuk, något som förhalar en lösning på hur oljan ska fördelas. och som hotar att förvärra den relativa stabiliteten i lrak. Obama står inför många kniviga frågor här. Hur ska folket bäst dra nytta av oljan? Demokratisk kontroll (genom FN och staten) eller fortsatt huggsexa mellan Bush-trogna företag?

Iran

Ahmadinejad skickade ett gratulationsbrev till Obama efter valet men höll dagen efter ett svavelosande tal om USA:s nedrighet.

Vi undvek förhoppningsvis en amerikansk invasion i och med Obamas seger. De flesta nyktra bedömarna inser att diplomati och “confidence measures” i allmänhet och med Iran i synnerhet är att föredra framför isolering eller krig. Både USA och Iran måste tänka på reaktionära krafter på hemmaplan men de bör, tillsamans med bl.a. EU och Ryssland, föra dialog. Fortsatt cowboy-politik kan bara leda till att Iran blir en mer konservativt och eventuellt till tätare energi-, och militärsamarbete mellan Ryssland-Kina-Pakistan-Iran etc. och ökad polarisering mellan “väst” och “öst”.

Nordkorea

Nordkorea begränsar kärnvapeninspektiörernas rörelsefrihet medans Kina sägs mobilisera längs gränsen.

Gaza

Vapenvilan i Gaza i fara. Men har USA någon trovärdighet som förhandlare? Andra kanske kommer att kunna spela en mer positiv roll i Palestina-Israelfrågan.

Storasjöområdet i Afrika

Det upptrappade våldet i Östra Kongo ses som ett problem för EU, FN eller Afrikanska Unionen att lösa. En av de största humanitära katastroferna i vår samtid. Säkerhetsrådet måste ta ställning. Hur länge kan världen se på?

Relaterat
DN Vilket blir Obamas krig?

“Det finns utrymme för både glansfulla framgångar och farliga misslyckanden… Krig har under lång tid präglat USA:s ledare. Sedan andra världskriget har det varit regel och inte undantag att USA:s president lett nationen i krig… Men toleransnivån är låg för krig som har oklara mål, drar ut på tiden och kräver ett större antal dödsoffer.”

DN/NYT The hawk and the dove. Who is who?

“…Obama has emphasized the idea of soft power Americas ability to lead by moral example and nonmilitary actions and his challenge if elected, his advisers acknowledge, is to convince the world that an untested young senator also has a steely edge.”

The Washington Realist

Obama to inherit international mess

The weight of the world awaits

Intressant?